Mogome Mirino Per farti trovare

Akdeniz Romatoloji Sempozyumu ve EULAR

filtrare da org related results about 15.

Romatolojide Hedef 2018 Sempozyumu

Ailevi Akdeniz Ateşi; ... Ayrıca romatoloji alanında ülkemizin en güçlü ve yetkin ... “Romatolojide Hedef 2018 Sempozyumu” yeni ve hedefe yönelik ...
http://hedef2018.org

13. Akdeniz Romatoloji Sempozyumu | …

Dernek Yönetimi ve Kurullar ... 13. Akdeniz Romatoloji Sempozyumu. 26 Nisan - 28 Nisan ... 2018 EULAR Kongresi 13 Haziran - 16 Haziran;
http://cocukromatoloji.org/etkinlik/13-akdeniz-romatoloji-sempozyumu...

2. Cumhuriyet Üniversitesi Romatoloji

Cumhuriyet Üniversitesi Romatoloji Günleri ... Sultan şehrimiz Sivas’a komşu şirin ilimiz Tokat, aynı zamanda Ailevi Akdeniz ... Fizik Tedavi ve ...
http://sivasromatolojigunleri.org

Türkiye Romatoloji Derneği

Tıp Doktorları ve Öğrencileri İçin ... Eular Onaylı Intermediate Ultrasound Course & Romatoloji Sempozyumu. ... Türkiye Romatoloji Derneği
http://romatoloji.org

Romatolojide Hedef 2017 Sempozyumu TRD Bildiri …

Ailevi Akdeniz atefli hastalar›nda farkl› dozlarda ... Eular 2017 Kongresi’nde TRD (Türkiye Romatoloji Derne¤i) ve
http://www.raeddergisi.org/Port_Doc/RAED_2017002/RAED_2017002008.pdf

Ankara Romatoloji Toplantısı | Çocuk …

Dernek Yönetimi ve Kurullar ... 13. Akdeniz Romatoloji Sempozyumu ... 2018 EULAR Kongresi 13 Haziran - 16 Haziran; PRES 25.
http://cocukromatoloji.org/etkinlik/ankara-romatoloji-toplantisi-2

5. FIRAT ROMATOLOJİ SEMPOZYUMU

Türk Romatoloji Derneği, Fırat Üniversitesi ve Sütçü İmam Üniversitesi Romatoloji Bilim ... Ailesel Akdeniz Ateşi ve Amiloidoz: ... UYDU SEMPOZYUMU
http://firatromatoloji.org/tr/bilimsel-program.html

Diz Osteoartrit Tedavisinde Kanıta Dayalı Öneriler ...

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, ... Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon/ Romatoloji Kliniği, Antalya, ... toplantısında bu rehberlerden “EULAR 2003, ...
http://trasdonline.org/uploads/tani_ve_tedavi_pdf/trasd_OA_tr.pdf

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 1. …

Ailesel Akdeniz Ateşi / Dr. Serdal Uğurlu: ... Olgu Sunumları ve MHRS ile Romatoloji Polikliniklerine Başvuran Hasta ... Romatizmal Hastalıklar Sempozyumu, ...
http://sburomatizmalhastaliklar.org/bilimsel_program.php

Türkiye Romatoloji Derneği

Ailesel Akdeniz ateşi ... Uzmanlık eğitimi verecek romatoloji bölümünde en az bir iç hastalıkları ve romatoloji ... (EULAR) Romatoloji ...
http://www.romatoloji.org/RomatologlarIcin