Mogome Mirino Per farti trovare

Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013

related results about 50.

Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013 ...

Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības ... Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013 ... Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013 ...
http://www.metrum.lv/lv/projekti/teritoriju-attistibas-planosana/?id=150

ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA - dobele.lv

APSTIPRINĀTS ar Dobeles novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumu Nr. 129/4 DOBELES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2013.-2030.GADAM
http://www.dobele.lv/sites/default/files/document_files/dobeles_nov_gala...

ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA - jaunpils.lv

JAUNPILS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS ... plānošanas reģiona Dobeles novadu. ... JAUPILS OVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2013 –2037 7
http://www.jaunpils.lv/docs/Jaunpils_IAS_2013_2037 jaunais.pdf

Tērvetes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. …

Tērvetes novada ilgtspējīgas attīstības ... Novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir kā kopsavilkums un nākotnes ... Dobeles un Jelgavas novadiem ...
http://www.tervetesnovads.lv/wp-content/uploads/2015/10/ilgattist2015.pdf

Limbažu novads - Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013 ...

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija; ... novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030. gadam izstrādi. Paziņojums par Limbažu novada ...
https://limbazi.lv/sabiedribas-lidzdaliba/publiskas-apspriesanas/...

DOBELES NOVADA - Sākumlapa

DOBELES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2013. ... stratēģijai 2013 – 2030 un Dobeles novada Attīstības programmai 2014. – 2020.gadam.
http://www.dobele.lv/sites/default/files/document_files/_paskaidrojuma...

Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam ...

Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013 ... Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības ... Apstiprināta Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija.
http://www.metrum.lv/lv/projekti/teritoriju-attistibas-planosana/?id=219

ilgtspējīgas attīstības - Auce / Jaunumi

Auces novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam Izstrādāja SIA „Baltkonsults” sadarbībā ar Auces novada pašvaldību ...
http://www.auce.lv/index.php?cmd=get&cid=27121

Naukšēnu novads - "Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013 ...

"Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. - 2030.gadam" Naukšēnu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam;
http://www.naukseni.lv/?id=99

ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014-2030

ar elgavas pilsētas domes 23.05.2013. lēmumu Nr.5/5. ... ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa ... Dobeles novada teritorijā atrodas pazemes ...
https://www.zemgale.lv/images/info_pamatteksti/dati/ap_ias/1_2_zpr...