Mogome Mirino Per farti trovare

IX-985 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymas

related results about 48.

LIETUVOS RESPUBLIKOS - OSCE

A. Rinkimų komisijos ... (TPP) su 16 mandatų, Lietuvos Respublikos liberalų ... ir 2012 m. kovo mėn. pataisytas Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymas,
http://www.osce.org/lt/odihr/elections/98706?download=true

IX-985 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų ...

Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymas. ... IX-985: Suvestinių ... rinkimų įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF228880894E/aqCOhYzwnq

POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ …

Įstatymas skelbtas: Žin., ... pateikia Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų ... Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas šios ...
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/87438/100834/F209037983...

Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymas, įgaliojimai ...

Vyriausiosios rinkimų komisijos veiklą, sudarymo tvarką reglamentuoja Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymas. ... ir vykdyti Lietuvos Respublikos ...
http://www.vrk.lt/vyriausiosios-rinkimu-komisijos-sudarymas-igaliojimai

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS

lietuvos respublikos vyriausiosios rinkimŲ komisijos politiniŲ partijŲ ir politiniŲ kampanijŲ finansavimo kontrolĖs skyrius paŽyma dĖl dienraŠtyje „kauno ...
https://e-seimas.lrs.lt/rs/lasupplement/TAD/fb70a3410e1311e78dacb...

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija – …

... vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymas. ... Vyriausiosios rinkimų komisijos“ pirmą kartą sudarė nepriklausomybę atgavusios Lietuvos Respublikos ...
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vyriausioji_rinkimų_komisija

Teisinė informacija - vrk.lt

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymas. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymas. ... Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymas.
http://www.vrk.lt/teisine-informacija

Dėl Seimo rinkimų - Lietuvos Respublikos Konstitucinis ...

... Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymas. ... Vyriausiosios rinkimų komisijos ... Seimo rinkimų įstatymas, pagal Lietuvos socialinio ...
http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta417/content

Dėl Seimo rinkimų įstatymo pažeidimų - Lietuvos ...

Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkui ... Seimo rinkimų įstatymas nebuvo pažeistas. Ši Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ...
http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta506/content

LIETUVOS RESPUBLIKOS - osce.org

Gavęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės kvietimą stebėti 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimus, ir ... Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymas.
https://www.osce.org/lt/odihr/elections/lithuania/301516?download=true