Mogome Mirino Per farti trovare

Iki basamaklı ab sayısı rakamları toplamının 7 katına eşittir buna

filtrare da org related results about 1.

Sayı B.- İşlem - Mantık - Olasılık - dgsli.org

İki basamaklı xy sayısı rakamları toplamının m katına, iki basamaklı yx sayısı rakamları toplamının n katına eşittir. Buna göre iki ... (mod 7) ...
http://www.dgsli.org/forum/konu-sayi-b-islem-mantik-olasilik.html