Mogome Mirino Per farti trovare

Instrumentaalanalüüsi eksam

related results about 13.

Ravimite kromato-mass-spektromeetriline analüüs ja ...

Aine sisu lühikirjeldus Aine sisuks on tutvumine kvantitatiivse keemilise ja instrumentaalanalüüsi põhitõdededega nii teoreetilises, kui praktilises plaanis
http://tera.chem.ut.ee/~jpenchuk/documents/kursused/Anal-kem-farm2.html

Instrumentaalanalüüsi eksam - Konspekt | Keemia

Kuidas toimub ioonide lahuste kvalitatiivne ja kvantitatiivne analüüs voltapmerogrammi abil ? Millisteks võnkumiste tüüpideks saab lahutada molekuli aatomite omavahelise liikumise ?
https://annaabi.ee/Instrumentaalanalüüsi-eksam-m148021.html

teadmus - Eestikeelsete teadusmaterjalide teadmusbaas

Joonistage instrumentaalanalüüsi seadme üldskeem koos selgitustega. Analüütiline signaal, müra, signaal-müra suhe. Selgitage neid mõisteid ja illustreerige.
http://teadmus.ee/andmed/1508141058578/eksamiküsimuste-vastused-aines...

TALLINNA ÜLIKOOL - tlu.ee

Hindamismeetodid Kirjalik eksam Õppejõud Dotsent Kalle Truus, lektor Kert Martma Ingliskeelne nimetus Inorganic Chemistry II Eeldusaine MLK6905 Kohustuslik kirjandus Karik, H., Truus, K. (2003). Elementide keemia. Ülikooliõpik anorgaanilisest keemiast. Tallinn: Kirjastus Ilo.
https://www.tlu.ee/UserFiles/Õppeosakond/kõrv…

Loeng LOKT.06 - tera.chem.ut.ee

Eksam on kirjalik – aga õppejõud võib piiripealsetes olukordades pakkuda võimalust suuliseks lisavastamiseks 1.09.2017 9 Teadmiste kontroll: Seminar • Irja Helm räägib sellest sissejuhatavas seminaris 1.09.2017 10 Seosed teiste ainetega • LOKT.06.012 Analüütiline keemia praktikum I (3 EAP) – Analüütilise keemia sissejuhatav praktikum …
http://tera.chem.ut.ee/~ivo/ak1/intro.pdf

Anorgaaniline keemia eksam - leiti 11 faili - Annaabi.ee

Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2014/2015 õppeaastal (süsinikunanotorud, nanokomposiidid tennisepallides) 19. Kemikaal-definitsioon. Kemikaal - kindla puhtusastmega keemiatoode, mida kasutatakse laboratoorsel või tööstuslikul otstarbel.
https://annaabi.ee/anorgaaniline-keemia-eksam-o.html

data.vk.edu.ee

Eksam (3. aeg) Elektrivarustus Erialane eesti keel II 2017/2018. õa kevadsemestri eksamiplaan EDJR21 Elektrotehnika ja elektroonika alused Erialane eneseväljendus inglise keeles Matemaatiline analüüs I EDJR22 EDKR21 Anorgaaniline keemia EDKR22 EDTR21/22 Digitaalloogika ja -süsteemid RDBR41 Betooniõpetus Ehitusmasinad …
http://data.vk.edu.ee/Eksamiplaan_kevad_17_18.xls

OKM_OPPEKAVA_WEB - ois.tlu.ee

lõpetamistingimused: Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, sh. sooritama kõik kohustuslikud õppeained ning koostama ja kaitsma bakalaureusetöö või sooritama bakalaureuseeksami.
https://ois.tlu.ee/portal/page?_pageid=35,454968&_dad=portal&...

Lahtiste uste päev - 14. märts 2018 | Tallinna Tervishoiu ...

Inimene. on kõrgkooli keskne väärtus. Töötajad – töötajate kompetents, pühendumine, isikupära ja innovaatilisus loovad unikaalse keskkonna arenguks ja õppimiseks.
http://ttk.ee/et/lahtiste-uste-päev-14-märts-2018

TLÜ ÕIS

eksam. 2017/2018 kevadsemestri õppejõud. õppejõud määramata. 2018/2019 sügissemestri õppejõud. õppejõud määramata . Õppeaine eesmärgid. Kujundada loodusteaduste koolitusprogrammi raames ettekujutus materiaalmaailma keemilistest alustest ning seeläbi luua oskus ainelise keskkonna fundamentaalseks mõistmiseks …
https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLK6001.LT