Mogome Mirino Per farti trovare

Kamu Zararına Sebebiyet Verdiği Gerekçesiyle Kendisine

related results about 50.

Hukuk Bölümü 2009/231 E., 2010/125 K.

... anılan yazının kendisine ... fazla maaş ödemesi yapılarak kamu zararına sebebiyet verdiği gerekçesi ile Bolu İl ... anlaşıldığı gerekçesiyle ...
http://kararlar.uyusmazlik.gov.tr/Karar/Content/928a3333-7a4a-44e1-bb58...

İşçinin işyerinde zarara sebebiyet

"....Somut olayda mahkemece davacının iş sözleşmesinin feshine sebep olarak gösterilen olaya ilişkin kusur ve zarar araştırması yapılmamıştır. Davacı
http://ismahkemesi.com › İş Hukuku

TAŞINIR KAMU MALINA VERİLEN …

... kişi ile zarara sebebiyet veren ... kamu zararının tahsiline, kamu zararına neden ... kendisine teslim edilmeyen mallara verdiği zarara ...
https://saglikmevzuat.wordpress.com/2010/01/03/tasinir-kamu-malina...

Memur Eski Görevine Dönemeyecek | …

Eski kadro ile atandığı yeni kadro arasındaki maaş farkı kendisine ... dolmuş olduğu gerekçesiyle bu ... göre de kamu zararına sebebiyet vermek ...
http://www.isakarakas.com.tr/memur-eski-gorevine-donemeyecek

DOLANDIRICILIK SUÇU NEDİR ? …

Dolandırıcılık Suçu Nedir? Dolandırıcılık suçu, (TCK 157-158) failin hileli davranışlarla bir kimseyi aldatması, mağdurun veya başkasının zararına ...
https://resithukuk.com/blogs/news/dolandiricilik-sucu-nedir...

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN …

kamu zararına sebebiyet verilmediğinden ... bu doktorun kendisine yoğun ... bekletildikten sonra yoğun bakımda yer olmadığı gerekçesiyle Manisa X ...
http://www.danistay.gov.tr/upload/yayinlar/12_03_2014_104418.pdf

İhalesiz Mal Alımı Kamu Zararı mıdır? | …

... mal alındığı gerekçesiyle ... gibi ve kendisine menfaat sağlamak ... kamu zararına sebebiyet verdiği değerlendirmesi yapılsa ...
https://mevzuatinyeri.com/ihale/4734-s-k-uymadan-yapilan-alim-kamu...

Hakedişlerde gösterilen imalatların, …

Hakedişlerde gösterilen imalatların, fiilen yapılmamış olması kamu zararına yol açar mı? (Sayıştay) İhale Kararı Sor
http://ihalekararisor.com/...imalatlarin...kamu-zararina-yol-acar-mi-Sayistay

Kamu Yapı & İnşaat Sözleşmeleri …

Kamu Yapım İşleri Mevzuatı Eğitim Notları - Ali POLAT ; Kamu Yapım İşleri Mevzuat ...
https://alipolata.tr.gg/Onaylayanın-sorumluluğu-20-.-05...

Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi …

İçişleri Bakanlığı, hakkında mülkiye müfettişlerince düzenlenen raporlar ile adli mercilerce yürütülen soruşturma ve kovuşturmaları gerekçe ...
http://bagimsizkanal.com/atasehir-belediye-baskani-ilgezdi-gorevden-alindi