Mogome Mirino Per farti trovare

Kamu Zararına Sebebiyet Verdiği Gerekçesiyle Kendisine

related results about 48.

2010 Yılından Önce Emekli Olan 4/C’li …

Tekel işçilerinin eylemleri ile kamuoyu gündemine gelen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun (DMK) 4/C bendine dayalı olarak kamuda istihdam edilen ...
http://www.forseti.com.tr/genel/2010-yilinda-once-emekli-olan-4cli-gecici...

Kamu Yapı & İnşaat Sözleşmeleri …

Kamu Yapım İşleri Mevzuatı Eğitim Notları - Ali POLAT ; Kamu Yapım İşleri Mevzuat ...
https://alipolata.tr.gg/Onaylayanın-sorumluluğu-20-.-05...

Hukuk Bölümü 2009/231 E., 2010/125 K.

Hukuk Bölümü 2009/231 E., 2010/125 K. "İçtihat Metni" Davacı, Bakanlık Müfettişi tarafından hazırlanan raporda; tarafına 2004-2005-2006-2007 yıllarında ...
http://kararlar.uyusmazlik.gov.tr/Karar/Content/928a3333-7a4a-44e1-bb58...

OKUL YÖNETİCİLERİ İÇİN ÖRNEK DAVA …

Yasa koyucu bu düzenlemelerle sadece belli kişilerin zararına hareket ederek kamu yararı amacına aykırı hareket etmiş, Anayasayla kendisine ... verdiği red ...
http://www.kamudan.com/mevzuat/okul-yoneticileri-icin-ornek-dava...

Belediyenin kamu hizmetini yürüttüğü …

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları > Belediyenin kamu hizmetini ... dosyanın kendisine gönderilmesinden sonra ... hangi tarafın sebebiyet verdiği hususunun ...
http://www.idarehukuku.net/baslik/Uyusmazlik-Mahkemesi-Kararlari/...

İnşaat Yönetimi - insaatyonetimi.com

İkinci Firmanın Birinci Firmanın Verdiği Aşır ... 498,94 TL farkın kamu zararına sebebiyet ... bulunmaması gerekçesiyle reddedilen ...
http://www.insaatyonetimi.com/?pnum=62&pt=Malzeme+Tekliflerinin+Düşük...

Mal veya hizmet satımından kaçınma | …

... bulunmadığı gerekçesiyle ... olarak kamu zararına oluşmasına sebebiyet ... oluşmasına sebebiyet verdiği ...
https://rahmiofluoglu.wordpress.com/mal-veya-hizmet-satimindan-kacinma

Trafik kazası kamu kurumu görevli …

Gerekçesiyle bozularak dosya ... tehlikesi kendisine ait olmak üzere ... diğer kamu kuruluşları olan araçların sebebiyet verdiği ...
http://www.hukukmedeniyeti.org › Yargıtay Hukuk Dairesi Kararları