Mogome Mirino Per farti trovare

Kamu Zararına Sebebiyet Verdiği Gerekçesiyle Kendisine

filtrare da org related results about 2.

BOZMA, DİSİPLİN, SORUMLULUK - …

... alım yapmak suretiyle kamu zararına sebebiyet verdiği açık ... alım suretiyle kamu zararına sebebiyet verdiği gerekçesiyle dava konusu kınama ...
http://www.hukukmedeniyeti.org/ictihatyazdir.asp?id=25533

Trafik kazası kamu kurumu görevli …

Gerekçesiyle bozularak dosya ... tehlikesi kendisine ait olmak üzere ... diğer kamu kuruluşları olan araçların sebebiyet verdiği ...
http://www.hukukmedeniyeti.org › Yargıtay Hukuk Dairesi Kararları