Jadidchilik xarakati. XIX asr oxiri- XX asrning boshlarida ...

Demokratik xuquq va erkinliklar berilgan va konstitutsion jixatdan kafolatlanishi lozim bo‘lgan demokratik jamiyatni shakllantirish-ustuvor maqsad qilib belgilandi. Turkiston jadidlari davlat mustaqilligi xaqidagi o‘z g‘oyalarini xayotga tatbiq etishni mamlakatdagi turli ijtimoiy kuchlar o‘rtasida tinchlik va kelishuvchilik, demokratik ...
https://plus.google.com/103661955873421124592/posts/eMZV2KZBFZW

O'zbekiston tarixidan nimalarni bilasiz!!! - ZiyoUz

Afsuski, o'lkadagi ilk demokratik va xalqchil hukumat bo'lgan Turkiston Muxtoriyatining faoliyati uzoqqa cho'zilmadi. Toshkent soveti bolsheviklari unga katta xavf deb qaradilar. Toshkent soveti bolsheviklari unga katta xavf deb qaradilar.
http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=2981.0

Turkistonda mustabid sovet hokimiyatining o`rnatilishi va ...

1.1917 yil fevral inqilobining Turkistonga ta`siri. Muxtoriyatchilik harakati . 1917 yil 27 fevralda Petrogradda bo`lgan demokratik inqilob Turkiston o`lkasiga ham …
https://referat.arxiv.uz/index.php?do=files&op=download&fileid=39924

www.referatlar.ucoz.net

Turkiston o’lkasi ikkinchi marta Markaziy Rossiyaga siyosiy va iqtisodiy jihatdan qaram bo’la boshladi.O’lkada hokimiyatning faqat ishchilar va yevropali unsurlar qo’lida bo’lib qolishi Turkistondagi barcha demokratik kuchlarning yangi hukumatga bo’lgan ishonchsizligini kuchaytirib yubordi. Bolsheviklar va so'1 eserlar Turkiston ...
http://www.referatlar.ucoz.net/_ld/1/186_O-zbekiston_tar.doc

Turkiston muxtoriyati tub yerli xalqlar davlatchiligi ...

Afsuski, o'lkadagi ilk demokratik va xalqchil hukumat bo'lgan Turkiston Muxtoriyatining faoliyati uzoqqacho'zilmadi. Toshkent soveti bolsheviklari unga kattaxavf deb qaradilar. Toshkent soveti bolsheviklari unga kattaxavf deb qaradilar.
http://uz.denemetr.com/docs/768/index-281492-1.html

Turkiston Muxtoriyati | Shosh.uz

Turkiston Muxtoriyatining Muvaqqat hukumati tarkibiga muxtoriyatchilik harakatining faol ishtirokchilari, jumladan, quyidagilar xukumat a’zolari bo‘ldilar: Muhammadjon Tinishboyev – Bosh vazir, ichki ishlar vaziri, 2-chaqiriq Davlat Dumasining a’zosi, Muvaqqat hukumat Turkiston komitetining a’zosi, temir yo‘l muhandisi.
http://shosh.uz › Bosh sahifa › Tarix

Turkiston Muxtoriyati hukumati va uning faoliyati - …

Demokratik ruhdagi milliy ziyolilar qurultoyda qabul qilingan dasturiy hujjatlarga o‘ziga xosligi bilan ajralib turadigan xalqchil va demokratik g‘oyalarni kiritishdi. Qurultoy jarayonida Turkiston Millat Majlisi 32 kishidan iborat qilib saylandi.
http://hozir.org/turkiston-muxtoriyati-hukumati-va-uning-faoliyati.html

Jadidchilik harakati va milliy uyg‘onish - hozir.org

Turkiston jadidlari rus demokratik va inqilobiy harakatining yutuqlaridan ham samarali foydalandilar. Zolim “oq poshsho” Nikolay II inqilobiy-demokratik harakat bosimi ostida 1905-yil 17-oktyabrda maxsus manifestga imzo chekib, demokratiya, matbuot va so‘z, har xil yig‘inlar o‘tkazish erkinligini joriy qilishga majbur bo‘ldi. Buni jadidlar katta …
http://hozir.org/jadidchilik-harakati-va-milliy-uygonish.html

2. Turkistonda mustabid sovet hokimiyatining o’rnatilishi ...

Qurultoyda Turkiston Muxtoriyatining hokimiyat organi- Muvaqqat ... M. Frunze, Ya. Rudzutak)ni yubordi. Uning zimmasiga katta vazifalar yuklangan edi. Uning butun faoliyati TASSR sovet va partiya qurilishi ishlarini jadal sur’atlar bilanolib borish, yangi tuzumni chuqur ildiz ottirish edi. TASSR hayotida kechayotgan barcha ijtimoiy - siyosiy, iqtisodiy va
http://uz.denemetr.com/docs/768/index-281048-1.html?page=21

Turkistonda milliy-ozodlik kurashi | Jenubi Turkiston

Maskov bilan aloqador savdogarlar va jadidlar muxtoriyatli hukumat tuzish borasida muvaqqat hukumatning fikrini olishga harakat qildilar. Ularning hukumatdagi tanishlari bu masalani yaqin orada o‘tkazilishi kutilayotgan, Rossiya taqdirini hal etishga vakolati bo‘lgan Ta’sis majlisiga qo‘yishni maslahat berdilar. Agar Ta’sis majlisi bo‘lib o‘tsa, …
https://jenubiturkistan.wordpress.com/2011/01/16/turkistonda...