Mogome Mirino Per farti trovare

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam

related results about 47.

Sunumlar | ODTÜ Kütüphanesi

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları. ... ODTÜ Kütüphanesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv.
https://lib.metu.edu.tr/tr/sunumlar

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam ...

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalı şmaları Bülent Karasözen ve Ebru Gürbüz ODTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Ba ...
https://www.researchgate.net/profile/Bulent_Karasozen/publication...

Yayınlar | ODTÜ Kütüphanesi

Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin ... .FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme ... E., (2004). ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam ...
https://lib.metu.edu.tr/tr/yayinlar

ODTÜ Kütüphanesi Performans

Full-text (PDF) | In this article the Middle East Technical University library stategic planning and related works with the performance based budgeting project...
https://www.researchgate.net/publication/28806766_ODTU_Kutuphanesi...

CORE: Connecting Repositories

30/05/2016 · ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları . By Bülent Karasözen and Ebru Gürbüz. Abstract. In this article ...
http://core.ac.uk/display/11881824

ODTÜ Kütüphanesi Performans

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları. Bülent Karasözen Ebru Gürbüz 5. Kamu Kalite Sempozyumu ODTÜ 9-10 Haziran 2004.
https://www.slideserve.com/hans/odt-k-t-phanesi-performans-b-t...

ODTÜ Kütüphanesi Performans

In this article the Middle East Technical University library stategic planning and related works with the performance based budgeting project are described.
http://eprints.rclis.org/9620

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Ödeme ve Bütçeleme ... ODTÜ KÜTÜPHANESİ ORGANİZASYON ŞEMASI Muhan Soysal Kütüphane Personeli ... ve performans ölçüm ...
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~umutal/lesson/bby374/2015/10.pdf

TODAİE | Türkiye ve Orta Doğu’nun …

TODAİE Kütüphanesi kamu yönetimi ve ilgili konularda Türkçe ya da diğer dillerde 96‘sı güncel olan toplam 7000 ... ODTÜ ve Bilkent Üniversitesi ...
http://www.todaie.edu.tr/kutuphane

ODTÜ KÜTÜPHANESİ: PERFORMANSA …

ODTÜ KÜTÜPHANESİ: PERFORMANSA DAYALI BÜTÇELEME PROJESİ’ NDE BİR PİLOT KURUM. ... Daire Başkanı ve performans yönetimi konusunda uzman bir öğretim ...
https://www.slideserve.com/arch/odt-k-t-phanes-performansa-dayali...