Mogome Mirino Per farti trovare

Romanda zamon va xronotop shakllari

related results about 41.

O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim ...

o’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi o’zbekiston milliy universiteti o’zbek filologiyasi fakulteti mavzu: qadimgi yunoniston tarixnavisligi.
http://hozir.org/ozbekiston-respublikasi-oliy-va-orta-maxsus-talim...

Romanda zamon va xronotop shakllari | saviya.uz

Михаил БАХТИН Бадиий адабиётда намоён бўлувчи реал-тарихий замон, макон ҳамда инсонни идрок этиш жараёни секинлик билан, мураккаб кечмоқда. Макон ва замоннинг алоҳида хусусиятлари, шунга ...
https://saviya.uz/.../romanda-zamon-va-xronotop-shakllari

Jeyms Joysning «Uliss»ini qanday o'qimoq kerak? | …

«Uliss»jahon adabiyotining g‘oyat o‘ziga xos, noyob va murakkab asari. Roman bilan birinchi bor tanishayotgan har bir o‘zbek kitobxoni, odatda, mumtoz nafis adabiyotni mutolaa qilish chog‘ida
https://bookmark.uz/jeyms-joysning-ulissini-qanday-oqimoq-kerak

Ziyo istagan qalblar uchun! - Hamidjon Homidiy. Atoqli ...

Uslubdagi erkinlik tasvirda xronotop, ya’ni makon va zamon mutanosibligi talabiga amal qilinmaganida ham ko‘rinadi. Uning asarlarida odam o‘tmishdan kelib qolishi yoki necha asrlar oldin bo‘lib o‘tgan voqealar ichiga o‘tib ketishi, bugunda o‘tmish va o‘tmishda hozir yoki kelajak namoyon bo‘laverishi mumkin. Adib shu yo‘l ...
http://n.ziyouz.com/matbuotuz/hozirgi-davr-matbuoti/hamidjon-homidiy...

Тарихий драмада бадиий вақт консепсияси (Шекспир …

Unda aks etgan «xronotop»ning muallif yashab o‘tgan zamon va makonga munosabatini aniqlash uchun asar qahramonlarining o‘zaro suhbattiga murojaat qilamiz. Bo‘lib o‘tgan voqealarda o‘tmish ham, bugungi kun ham, kelajak ham yashaydi. O‘tmish hikoya, xotira shaklida kelajak tush, bashorat shaklida ro‘y berayotganini asar ...
http://library.ziyonet.uz/ru/book/download/5911

“Yer yuzida jamiki inson xush tush ko‘rsin!” | saviya.uz

Евгений Александрович Евтушенко ХХ аср ва ХХi аср бошлари рус адабиётининг атоқли вакили ҳисобланади. У, ўз таъбири билан айтганда, ўтган асрнинг 50-йилларидан адабиёт соҳасида “жиддий ...
https://saviya.uz/ijod/nazm/er-yuzida-jamiki-inson-xush-tush-korsin

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА …

“Makon va zamon (fazo va vaqt) – borliqning umumiy yashash shakllari; fazo (makon) dunyoni tashkil etuvchi obyektlar va ulardagi tarkibiy nuqtalarning o’zaro joylashish tartibi, ko’lami va miqyosini ifoda etsa, vaqt (zamon) dunyoda sodir bo’luvchi hodisa va jarayonlarning ketma-ket ro’y berish va davomiyligini ifodalaydi.”
http://www.library.ziyonet.uz/uploads/books/251467/…

Zaharli hayot yohud Ishq qurbonlari” - Namozov A.T ...

A) 2 shakli och va to’q qofiya B) 2 shakli she’riy va nasriy C) 2 shakl badiiy va she’riy D) 2 shakl lirik va dramatik 3. Ritm so’zining ma’nosini aniqlang. …
http://bib.convdocs.org/v31979/namozov_a.t._adabiyotdan...5-11_sinflar?page=5

Orzbekiston respublikasi oliy va o*rta maxsus ta'lim ...

Romanda milliy ruh va umuminsoniy qadriyatlar qanday aks ettirilgan? 6. Otabek va Kumush sevgisi fojiasining sabablari nimada? Otabek va Kumush sevgisi fojiasining sabablari nimada?
http://uz.denemetr.com/docs/768/index-94281-1.html?page=3

Savollar - O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ...

Savollar 1. Ilmiy bashorat nima? 2. Kelajakni bashorat qilishning qanday metodlari va shakllari bor? 3. Bashorat, prognoz – fanmi yoki fol ochishmi?
http://uz.denemetr.com/docs/768/index-32817-1.html?page=17