Mogome Mirino Per farti trovare

YANLIŞ ÇÖZÜMLEMESİ

related results about 49.

Abstract - CORE

error analysis: the views on students’ written texts in learning turkish as a foreign language at level b2 - yanliŞ ÇÖzÜmlemesİ: ... abstract. the purpose of ...
https://core.ac.uk/display/44365259

International Journal of Languages’ Education and …

yanliŞ ÇÖzÜmlemesİ: yabanci dİl olarak tÜrkÇe ÖĞrenen b2 dÜzeyİndekİ ÖĞrencİlerİn yazili metİnlerİne İlİŞkİn ...
http://www.ijlet.com/Makaleler/996475031_7. 164-178 Gökhan Çetinkaya.pdf

ŞİİRİ ÖZLÜYORUM JOURNAL Analysis - Systematic Index ...

yanliŞ ÇÖzÜmlemesİ: yabanci dİl olarak tÜrkÇe ÖĞrenen b2 dÜzeyİndekİ ÖĞrencİlerİn yazili metİnlerİne İlİŞkİn gÖrÜnÜmler
http://www.ijlet.com/DergiDosyalar/123357187_İçindekiler.pdf

International Journal of Language …

goÜ tÖmer’de okuyan yabanci ÖĞrencİlerİn kompozİsyonlarinin yanliŞ ÇÖzÜmlemesİ yÖntemİne gÖre deĞerlendİrİlmes ...
http://www.ijla.net/DergiTamDetay.aspx?ID=189

JAPONCA’DAKİ ‘–teiru’ BİÇİMBİRİMİ …

07/04/2018 · japonca’dakİ ‘–teiru’ bİÇİmbİrİmİ kullanimina İlİŞkİn yanliŞ ÇÖzÜmlemesİ. article ...
https://www.researchgate.net/publication/27568411_JAPONCA'DAKI...

YANLIŞ ÇÖZÜMLEMESİ: YABANCI DİL ...

Bu araştırmanın amacı, B2 düzeyinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin yazılı anlatımlarında yaptıkları yanlışları betimlemektir ...
http://www.academia.edu/11993380/YANLIŞ_ÇÖZÜMLEMESİ_YABANCI_DİL...

Basında ideolojik ve hegemonik …

Zira eleştirel söylem çözümlemesi bir anlamda, ... YANLIŞ BİR YOL" Bilimin temelini sadece çevreye indirgeyen bir zihniyet bilimin hangi alanında başarıya ...
http://www.academia.edu/31712995/Basında_ideolojik_ve_hegemonik...

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN …

YAZILI ANLATIMLARINDAKİ EK YANLIŞLARI Esin YAĞMUR ŞAHİN* ... çözümlemesi öğretmenlere, öğrencilerin yapmı oldukları hataların kaynaklarını
http://www.johschool.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=283

Yeni Medya Okuryazarlığı - SlideShare

Geleneksel medyaya bakış, gelenekselden yeni medyaya geçiş, yeni medyayı anlama, yorumlama ve bilinçli yeni medya okuryazarı bireyler geliştirme üzerine sunum
https://www.slideshare.net/ssemagocmen/yeni-medya-okuryazarlg-son...

International Journal of Language …

Tweet: Mehmet Dursun ERDEM Mesut GÜN & Betül KARATEKE İLERİ SEVİYE İÇİN HAZIRLANAN İSTANBUL YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİNİN ...
http://ijla.net/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi=6