Mogome Mirino Per farti trovare

nistratsiooni koostatud teateid ei edastanud

related results about 49.

Euroopa e-õiguskeskkonna portaal - Koostöö tsiviilasjades

saata mis tahes teateid posti, ... et ta on kirja saajale edastanud, kui ei ole tõendatud vastupidist). ... millel on koostatud kättetoimetamisakt.
https://e-justice.europa.eu/content_service_of_documents-371-pt-et.do

ET - data.consilium.europa.eu

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu ... teenustega seotud nõuded ei tohi olla ... rohkem direktiivi 2006/123/EÜ kohaseid teateid ...
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9507-2017-INIT/et/pdf

Tööpakkumised | cv45pluss

Kui kasutaja kasutustingimustega ei ... millised on kasutaja ise edastanud, ... Kasutaja saab teateid isikute või firmade kohta kes on tema aktiivse kuulutuse või ...
https://www.cv45pluss.ee/toopakkumised/7/52

Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus – Riigi Teataja

1. peatükk ÜLDSÄTTED § 1. Seaduse eesmärk Käesoleva seaduse eesmärk on tagada Eesti Vabariigi julgeolek ja välissuhtlemine, kaitstes riigisaladust ja ...
https://www.riigiteataja.ee/akt/RSVS

“Muinasaja loojang Eestis – Vabadusvõitlus 1208-1227 ...

Kuid see ei olnud võitlus, mida ... väljavõtte järgi on Henriku teateid edastanud veel teoloog David Wener 1680-ndatel ... või 1220. aasta paiku koostatud ...
https://vanajahea.wordpress.com/2012/10/16/muinasaja-loojang...

alates 01.05 - tootukassa.ee

Koolituskaardi alusel ei telli töötukassa üheltki konkreetselt koolitajalt ... põhjal koostatud arve alusel 30 tööpäeva ... ja töötukassa on edastanud
https://www.tootukassa.ee/sites/tootukassa.ee/files/eesti...

TEI versioon Riigikogu stenogrammidest (toimetatud …

Eelnõu on algsel kujul koostatud Eesti Televisiooni juristide poolt , läbinud Justiitsministeeriumi , ... Ei , ma ei oska sellist seost kuidagimoodi näha , ...
https://keeleressursid.ee/images/cl-ut-ee/segakorpus/riigikogu/...

EUR-Lex - 52016PC0450R(01) - EN - EUR-Lex

Kõigi meetmete eesmärk on tõhustada praegust rahapesu ja terrorismi rahastamise vastast süsteemi ning need on koostatud ... teateid kahtlastest ... edastanud ...
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0450R(01)

Nõukogu määrus nr 40/94 | Patendiamet

Kui liikmesriik ei ole edastanud nimekirja ... kirjalikke teateid taotleja poolt ... ametlikus keeles ameti koostatud vormil. Kui taotleja ei ole rahvusvahelist ...
http://www.epa.ee/et/valjavote-euroopa-liiduga-uhinemise-lepingu...

Tingimused - deere.com

„Sisu” tähendab teksti, andmeid, dokumente, aruandeid, asukoha teavet, teateid ... edastanud, ning iii) kolmandalt ... tahes dokumendid oleks koostatud ja ...
https://www.deere.com/privacy_and_data/docs/agreement_pdfs/mjd/MJD...