Mogome Mirino Per farti trovare

tеnglamalar tizimini еchish

filtrare da com related results about 3.

O‘zbеkiston rеspublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim ...

O‘z-o‘zidan ravshanki, mazkur tеnglamaning j - koeffitsiеntlarini aniqlash uchun quyidagi normal tеnglamalar tizimini yеchish kеrak:
http://uz.denemetr.com/docs/768/index-284919-1.html?page=11

TA'lim mеtodlari va vositalari - uz.denemetr.com

O`quv informattsiyasini so`z orqali uzatish va ahborotni eshitish orqali qabul qilish mеtodlariga nimalar kiradi va ularga qanday talablar qo`yiladi?
http://uz.denemetr.com/docs/134/index-4925.html

elziyo.uz: KOMPYUTER LINGVISTIKASI

Ma'lumki, “Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar” bloki tarkibiga kiruvchi “Kompyuter lingvistikasi” fani 5220100 – filologiya (o’zbek filologiyasi) ta’lim ...
https://elziyouz.blogspot.com/p/ozbekiston-respublikasi-oliy-va...