Mogome Mirino Per farti trovare

teismuose priimtų nuosprendžių pripažinimo problemą

related results about 50.

Archyvas - mruni.eu

Andrius Nevera. Valstybės baudţiamoji jurisdikcija ir užsienyje priimtų nuosprendžių pripažinimas Lietuvoje
https://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/jurisprudencija/archyvas/?l=...

Valstybės baudžiamoji jurisdikcija ir užsienyje priimtų ...

Valstybės baudžiamoji jurisdikcija ir užsienyje priimtų nuosprendžių ... teismuose priimtų nuosprendžių ... nuosprendžių pripažinimo problemą, ...
https://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3465

Teismų tarybos nutarimas - teismai.lt

Teisėjo priimtų nuosprendžių ... nebuvo panaikinta aukštesnės instancijos teismuose. Nuosprendžių ir ... Bylos dėl fizinio asmens pripažinimo ...
http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2003/04/200…

Valstybės baudžiamoji jurisdikcija ir užsienyje priimtų ...

Norint atsakyti į šį klausimą svarbu išnagrinėti užsienio valstybėse bei tarptautiniuose teismuose priimtų nuosprendžių pripažinimo problemą, ...
http://etalpykla.lituanistikadb.lt/obj/record/LT-LDB-0001:J.04~2003...

Europos e. teisingumo portalas

Apeliacinius ir kasacinius skundus dėl baudžiamosiose bylose priimtų nuosprendžių nagrinėja ... teismuose ir apygardos teismuose, ... pažeidimo pripažinimo ...
https://e-justice.europa.eu/content_ordinary_courts-18-lv-maximize...

VALSTYBĖS BAUDŽIAMOJI JURISDIKCIJA IR UŽSIENYJE PRIIMTŲ ...

PRIIMTŲ NUOSPRENDŽIŲ PRIPAŽINIMAS LIETUVOJE ... teismuose priimtų nuosprendžių pripažinimo problemą, ... draudţiamas tik nacionaliniuose teismuose ...
https://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/download/3465/3259

ES teismų sprendimų vykdymo tvarka palengvinta | IN ir ...

Autorius: Vilius Martišius, METIDA asocijuotas partneris, advokatas, teismo mediatorius Nuo 2015 m. sausio 10 d. buvo pradėta taikyti nauja Tarybos reglamento, dar ...
https://metidalaw.business/2015/01/22/es-teismu-sprendimu-vykdymo...

2016 m. Teismų veiklos apžvalga by Lietuvos teismai - …

Vidutiniškai 2016 m. išnagrinėta skundų dėl 4,51 % visų Lietuvos teismuose priimtų sprendimų ir ... dėl jo pripažinimo ... nuosprendžių ) 94. 150.30 145 ...
https://issuu.com/lietuvosteismai/docs/antroji_ataskaita__3_

PRANEŠIMAS dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 …

07/09/2010 · dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo įgyvendinimo ...
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7...

www.teismai.lt

dėl apygardų teismų pirmąja instancija priimtų nuosprendžių; ... ir nepilnamečio pripažinimo ... teismuose apeliacine tvarka priimtų ...
http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2016/12/201…