Mogome Mirino Per farti trovare

teismuose priimtų nuosprendžių pripažinimo problemą

related results about 50.

Europos e. teisingumo portalas - EUROPEAN E-JUSTICE

Apeliacinius ir kasacinius skundus dėl baudžiamosiose bylose priimtų nuosprendžių nagrinėja ... teismuose ir apygardos teismuose, ... pažeidimo pripažinimo ...
https://e-justice.europa.eu/content_ordinary_courts-18-lv-maximize...

Valstybės baudžiamoji jurisdikcija ir užsienyje priimtų ...

Norint atsakyti į šį klausimą svarbu išnagrinėti užsienio valstybėse bei tarptautiniuose teismuose priimtų nuosprendžių pripažinimo problemą, ...
http://etalpykla.lituanistikadb.lt/obj/record/LT-LDB-0001:J.04~2003...

2016 m. Teismų veiklos apžvalga by Lietuvos teismai - …

Vidutiniškai 2016 m. išnagrinėta skundų dėl 4,51 % visų Lietuvos teismuose priimtų sprendimų ir ... dėl jo pripažinimo ... nuosprendžių ) 94. 150.30 145 ...
https://issuu.com/lietuvosteismai/docs/antroji_ataskaita__3_

www.teismai.lt

dėl apygardų teismų pirmąja instancija priimtų nuosprendžių; ... ir nepilnamečio pripažinimo ... teismuose apeliacine tvarka priimtų ...
http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2016/12/201…

ES teismų sprendimų vykdymo tvarka palengvinta | IN ir ...

Autorius: Vilius Martišius, METIDA asocijuotas partneris, advokatas, teismo mediatorius Nuo 2015 m. sausio 10 d. buvo pradėta taikyti nauja Tarybos reglamento, dar ...
https://metidalaw.business/2015/01/22/es-teismu-sprendimu-vykdymo...

VALSTYBĖS BAUDŽIAMOJI JURISDIKCIJA IR UŽSIENYJE PRIIMTŲ ...

teismuose priimtų nuosprendžių pripažinimo problemą, ... draudţiamas tik nacionaliniuose teismuose ... Nagrinėdamas šią problemą norėčiau atriboti du ...
http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/get/LT-LDB-0001:J.04~2003...

Archyvas - mruni.eu

Andrius Nevera. Valstybės baudţiamoji jurisdikcija ir užsienyje priimtų nuosprendžių pripažinimas Lietuvoje
https://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/jurisprudencija/archyvas/?l=...

Teismų sistema | Panevėžio apylinkės teismas

Apygardų teismuose, ... bylas bei su sprendimų ir nuosprendžių vykdymu ... teismų bei arbitražo sprendimų pripažinimo ir vykdymo ...
https://panevezio.teismai.lt/teisine-informacija/teismu-sistema/57

GENERALINĖS PROKURATŪROS BAUDŽIAMOJO …

8.8.palaiko valstybinį kaltinimą pirmosios instancijos teismuose ir ... kontrolę dėl priimtų išteisinamųjų nuosprendžių, ... pripažinimo ...
https://www.prokuraturos.lt/data/public/uploads/2017/03/2011-04-05...

Europos e. teisingumo portalas - Teismų sistemos

Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo ... baudžiamosiose bylose pirmąja instancija priimtų nuosprendžių. ... teismuose yra konkrečių ...
https://e-justice.europa.eu/content_ordinary_courts-18-ro-lt.do