Mogome Mirino Per farti trovare

to'ldiruvchi kesim ega aniqlovchi hol

related results about 48.

Ona tili darsliklaridagi xatoliklarga qachon barham ...

T., “O‘qituvchi” NMIU, 2014) ning 42-betida ega va kesim gapning bosh bo‘laklari ... Ikkinchi darajali bo‘laklar ega, to‘ldiruvchi, aniqlovchi, hol bo ...
https://daryo.uz/2018/01/16/ona-tili-darsliklaridagi-xatoliklarga...

To’ldiruvchi. Aniqlovchi » Tilshunoslik » Referat ...

1.To’ldiruvchi hаqида 2.To’ldiruvchining ma‘no turlari. 3.To’ldiruvchining tuzilish turlari: 4.Aniqlovchi ва уning ifodalanishi 5.Aniqlovchining ...
https://referat.arxiv.uz/index.php?do=files&op=download&fileid=56662

“Boshlang’ich ta`lim va sport tarbiyaviy ish” yo’nalishi ...

aniqlovchi, hol, kesim To‘ldiruvchi, aniqlovchi, hol, kesim Ega, kesim To‘ldiruvchi, aniqlovchi, 3 Husnixat bo ...
http://majmua.tdpu.uz/shaxsiyreja/views/majmua/files/4101_ona tili o...

Mavzuni mustahkamlash uchun test savollari - M. …

... aniqlovchi, hol, kesim B) to‘ldiruvchi, aniqlovchi, kesim C) to‘ldiruvchi, ega, hol, kesim D) to‘ldiruvchi, ega, kesim Gapning uyushiq bo`laklari ...
http://uz.denemetr.com/docs/769/index-87073-1.html?page=26

8-sinf i-chorak Badiiy uslubga xos gapni belgilang

A Ega B) To‘ldiruvchi. C) Kesim D) Hol. Kesimga ergashib, ... Kesim. B) Ega C) Aniqlovchi. D) Hol. ^ Ajratilgan izohiovchi ishtirok yetgan gapni aniqlang. A) ...
http://uz.denemetr.com/docs/1278/index-4623.html

6-dars. Gap bo‘laklari. Ega va uning ifodalanishi - Reja ...

Ikkinchi darajali bo’laklar: to’ldiruvchi, aniqlovchi, hol . Gapda kesim bilan bog’lanib , ... Aniqlovchi ega, ot-kesim, to’ldiruvchi va holga bog’lanadi.
http://hozir.org/reja-sozlarning-qoshimchalar-yordamchi-sozlar-teng...

7-sinfda o‘tilganlarni takrorlash (8 soat) - O‘zbekiston ...

Ot kesim va ega orasida tirening qo ... Vositali to‘ldiruvchi. Aniqlovchi haqida umumiy ma ... Uyushiq kesim, uyushiq ega, uyushiq hol, uyushiq to‘ldiruvchi, ...
http://hozir.org/ozbekiston-respublikasi-xalq-talimi-vazirligi-v14.html?...

Abituriyentlarga yordam: ona tilidan tayyorlov kurslari

Ikkinchi darajali bo’laklar 3 xil: to’ldiruvchi, aniqlovchi va hol. Qayd etilgan « ... 2.Qo’shma gaplarda ikki va undan ortiq ega va kesim munosabati, ...
http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=1800.120

Mavzu: Gap bo’laklari Darsning texnologik xaritasi

Ega 3. Kesim. 4. Aniqlovchi 5.Sifatlovchi aniqlovchi 6. Qaratqichli aniqlovchi 7. To’ldiruvchi 8. Hol Atamalar izohi: Gap tarkibida ma’lum so’roqqa javob bo ...
http://library.ziyonet.uz/ru/book/download/31859

2017- 2018 – o’quv yili uchun ona tili va adabiyot …

A)To’ldiruvchi B) Aniqlovchi ... aniqlovchi s)hol d) ega ... Ega B) Kesim S) Birikma D) ...
http://safarova.uz/1221.html